IT Services

Contact Center

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโกซอฟท์ โอกาสดีๆรอคุณอยู่

โครงการสำหรับนักศึกษา

หากคุณมีฝัน นี่คือโอกาสในการพัฒนาพรสวรรค์และเป้าหมายของอาชีพในอนาคต ด้วยการเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโกซอฟท์

Internship

ร่วมฝึกงานกับทีมงานมืออาชีพเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อรับโอกาสแห่งการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

Go next Gen

ร่วมฝึกฝนอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 5 เดือนกับโอกาศที่คุณจะได้ฝึกปฏิบัติงานจากโจทย์ธุรกิจขององค์กรเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ อีกทั้งหลังจบการศึกษาคุณยังได้รับโอกาศเข้าสัมภาษณ์งานและร่วมงานกับโกซอฟท์อีกด้วย