gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 ” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวสาร และกิจกรรม