gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 ” ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวสาร และกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจากหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่ออัพเดทความรู้เทคโนโลยีคลาวด์

IT & Digital Career Exploration on September 2018

Gosoft Youth Tech Day ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรม