งานสัมมนาประจำปี 2562 บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจากหลากหลายพาร์ทเนอร์เพื่ออัพเดทความรู้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความปลอดภัยและพร้อมขับเคลื่อธุรกิจในปัจจุบัน

คุณอรวรา โรจนวาศ Assistant Vice President, Head of Group Marketing & Business Development Complicance and IT Procurement และ ทีมงาน บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเจ้าของสินค้าด้านไอทีชั้นนำ จัดงานสัมมนา “Accelerate your cloud service from A to Z” สร้างบริการบนคลาวด์ ครบจบทุกขั้นตอนได้อย่างฉับพลัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท สุขุมวิท โดยได้รับการสนันสนุนจากผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ IBM, McAfee (Thailand), Palo Alto Networks (Thailand), Cisco Systems (Thailand), Symantec (Thailand), NUTANIX (Thailand), F5 Networks (Thailand), SevOne, Qlik และ ถือเป็นเกียรติที่ ดร. ปริญญา หอมเอนก กรรมาธิการยกร่าง พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัย ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์

ซึ่งงานนี้ ทีมงานโกซอฟท์ ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจเป็นอย่างดี ทางบริษัทโกซอฟท์และทีมงานผู้สนับสนุนยินดีพร้อมให้บริการและเป็นที่ปรึกษาการใช้งานคลาวด์ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจให้ประสพความสำเร็จและรวดเร็วไปด้วยกัน

 

 

ข่าวสาร และกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

บรรยากาศกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ของผู้บริหารและพนักงาน

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานบริษัท

gosoft ร่วมส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับบุตรหลานพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ” Computer Camp for Kids Season # 11 “

IT & Digital Career Exploration on September 2018

Gosoft Youth Tech Day ส่งเสริมให้ทุกคนทั้งวัยเรียน วัยทำงาน ได้เข้าใจและสามารถต่อยอดความคิดเชิงนวัตกรรม